Budowa chodnika i czterech zatok autobusowych na odcinku ul. Chorzowskiej od ul, Junackiej do ul. Miodowej w Szczecinie

ZDiTM
2009-06-30 do 2010-04-15
2505660.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60015-6210
Nie

Przebudowa drogi z zatokami autobusowymi, budowa chodników, ściany oporowe z prefabrykatów żelbetowych, budowa odwodnienia ulicy Roboty dodatkowe: regulacja pionowa studni i wpustów ściekowych, wykonanie nowych podjazdów do posesji, przełożenie z regulacją wysokościową istniejących wjazdów i chodników Zadanie uzupełniające: sfrezowanie spękanej nawierzchni bitumicznej na głębokości 4 cm z odwiezieniem uzyskanych frezów na depozyt miejski, ułożenie warstwy wyrównawczej gr 4 cm z masy MMA