Budowa chodników na ul. Czwartaków i ul Poległych

ZDiTM
2009-06-04 do 2009-09-07
87732.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60015-6210
Nie

Ustawienie, regulacja krawężników kamiennych i betonowych, ustawienie obrzeża betonowego, wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych.