Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom

Gmina Miasto Szczecin
2008-06-16 do 2009-02-17
1330000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Sport i rekreacja
środki własne
Nie

W ramach zadania wybudowano budynek socjalno-gospodarczy w Załomiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.