Budowa boisk w VII LO

szkoły
2009-08-01 do 2009-12-01
1410000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Nie

"

Realizacja programu rządowego. Budowa dwóch, ogólnodostępnych boisk sportowych, pierwszego do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, drugiego - wielofunkcyjnego (siatkówka, koszykówka) z nawierzchnią syntetyczną oraz realizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego. W ramach inwestycji zostanie wykonany system odwadniający , a także piłkochwyty, siedziska, oświetlenie, ogrodzenie i monitoring terenu. Obiekty będą pełnić funkcję integracyjną, zdrowotną i społeczną poprzez udostępnianie ich mieszkańcom popołudniami i w wolne dni.

"