Budowa boisk w SP 18

szkoły
2009-08-01 do 2010-02-01
1418000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
Budżet Miasta Szczecin
Tak

Realizacja programu rządowego. Budowa dwóch, ogólnodostępnych boisk sportowych, pierwszego do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, drugiego - wielofunkcyjnego (siatkówka, koszykówka) z nawierzchnią syntetyczną oraz realizacja zaplecze szatniowo-sanitarne jako wolno stojacy domek. W ramach inwestycji zostanie wykonany system odwadniający , a takze piłkochwyty, siedziska, oświetlenie, ogrodzenie i monitoring terenu. Obiekty będą pelnić funkcję integracyjną, zdrowotną i społeczną poprzez udostepnianie ich mieszkańcom poołudniami i w wolne dni.