Budowa łącznika ulic Świerczewska - Gronowa

ZDiTM
2010-05-13 do 2010-08-18
800771.00 zł
Bieżące/Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60015-4300600-60015-6210
Nie

Wykonanie łącznika, w tym: schodów, murów oporowów, ciągu pieszo-rowerowego z możliwością poruszania się niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, odwodnienie.