Zakup wyposażenia dla przychodni przy al. Bohaterów Warszawy 51

Gmina Miasto Szczecin
2010-10-01 do 2010-12-31
99796.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Zdrowie
45% - środki własne / 55% - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
Tak

W ramach projektu "Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Szczecinie" Gmina na potrzeby SP ZOZ SzW planuje zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych, w tym także dla diagnostyki osób niepełnosprawnych.

Przychodnia wyposażona zostanie w kardiograf, holCARD, rejestrator - holterowski, cardio test, aspekt - nadajnik KBEKG, bieżnię rehabilitacyjną, cykloergometr, aparat ascard.