Zakup sprzętu komputerowego dla Ośrodka Terapii Uzależnień przy ul. Ostrowskiej

Gmina Miasto Szczecin
2008-10-20 do 2008-12-31
65000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Zdrowie
Własne - fundusz alkoholowy
Nie

Zakup i instalacja sprzętu komputerowego oraz szafy serwerowej na 10 stanowisk pracy.