Zakup samochodu osobowo - bagażowego klasy mikrobus

Miejska Biblioteka Publiczna
2010-10-01 do 2010-12-31
95000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Kultura
100% - środki z Urzędu Miasta Szczecin
Nie

W ramach zadania zostanie zakupiony samochód osobowo - bagażowy klasy mikrobus, który jest niezbędny do sprawnego i bieżącego funkcjonowania sieci 34 placówek rozmieszczonych na terenie miasta. Zapewni dowóz niezbędnych materiałów i sprzętu, bieżące dostarczanie nowości książkowych do filii MBP oraz przewóz osób z działów merytorycznych i obsługi.