Zakup samochodu ciśnieniowego

MPO
2007-07-06
40000.00 zł
Bieżące
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
Środki właasne
Nie

samochód ciśnieniowy