Zakup samochodu asenizacyjnego

MPO
2006-09-12 do 2006-12-29
249420.00 zł
Bieżące
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
Środki właasne
Tak

samochód asenizacyjny do wywozu nieczystości płynnych