Zakup pozostałych środków transportu i urządzeń transportowych - 2008 r.

MPO
2008-01-01 do 2008-12-31
44531.00 zł
Bieżące
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne
Nie

Zakup pozostałych środków transportu i urządzeń transportowych