Zakup pojemników i kontenerów w 2006 r.

MPO
2006-01-01 do 2006-12-31
146488.00 zł
Bieżące
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne
Nie

pojemniki i kontenery do odpadów stałych