Zakup pojemników i kontenerów - 2010 r.

MPO
2010-01-01 do 2010-12-31
355000.00 zł
Bieżące
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne
Nie

pojemniki i kontenery na odpady stałe