Zagospodarowanie polany po leśniczówce "Czerwonej" przy ul. Arkońskiej

WGKiOŚ
2010-06-16 do 2010-09-30
488000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
budżet miasta
Tak

Zadaniem objęto zagospodarowanie terenu po dawnej leśniczówce "Czerwonej" obok kapieliska "Arkonka". Powstał tu parking dla samochodów, wytyczono alejki spacerowe, wykonano m.in. zadaszone wiaty z drewnianymi ławkami, wiatę z kręgiem na ognisko, ławy, stoły, kosze na śmieci.