Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej

WGKiOŚ
2010-06-30 do 2010-09-30
1712000.00 zł
Bieżące
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
Budżet Miasta Szczecin
Nie

Zadanie obejmuje: prace w drzewostanie, wytyczenie alejek i ciągów spacerowo-rowerowych, zamontowanie elementów małej architektury, nasadzenia zieleni.