Zagospodarowanie kwatery nr 45 na Cmentarzu Centralnym

ZUK
2008-04-04 do 2008-10-17
2068520.00 zł
Bieżące
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
Budżet Miasta Szczecin
Nie

Przygotowanie miejsc pod pochówki ziemne, urnowe