Wymiana okien w SP 45 przy ul. Benesza

szkoły
2008-06-01 do 2008-07-01
60000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Nie

Budowa kompleksu admnistracyjno-dydaktycznego ze stołówką i sanitariatami, pomostami, infastrukturą rekreacyjno-sportową oraz adaptację trzech budynków pokoszarowych na szkolne schronisko młodzieżowe, centrum dydaktyczno-konferencyjne i zaplecze adminstracyjno -techniczne.