Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Taczaka

WGKiOŚ
2009-11-26 do 2009-12-17
19000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
Budżet Miasta Szczecin
Nie

Zadanie było związane z wykonaniem psiego wybiegu przy ul. Taczaka poprzez pielęgnację zieleni, ogrodzenie terenu oraz zamontowanie elementów małej architektury.