Wykonanie remontu nawierzchni ul. Dąbskiej i Zoologicznej

ZDiTM
2008-11-28 do 2009-01-31
1233990.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60015-6210
Nie

Regulacja wysokościowa istniejących krawężników oraz włazów studni i wpustów deszczowych, przebruki istniejących wjazdów, sfrezowanie istniejących nakładek bitumicznych, wykonanie warstwy ścieralnej z masy SMA, przebruki istniejących chodników