Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej na cmentarzu w Dąbiu

ZUK
2009-09-01 do 2009-10-15
95525.90 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
budżet gminy
Nie

Budowa parkingu i przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza