Wykonanie nowego węzła c.o. w ZS 8 - ul. 3 Maja 1 a

szkoły
2008-07-01 do 2008-08-01
68000.00 zł
Bieżące
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Nie

Stary wyeksploatowany wezeł c.o. zastapiono nowym kompalktowym z automatyką pogodową pozwalający na racjonalną gospodarkę ciepłem