Wykonanie nowego węzła c.o. w SP 18 - ul. Komuny Paryskiej 20

szkoły
2007-09-01 do 2007-11-01
117000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Nie

Stary wyeksploatowany wezeł c.o. zastąpiono nowym kompalktowym z automatyką pogodową pozwalający na racjonalną gospodarkę ciepłem