Wykonanie nowego węzła c.o. w przedszkolu publicznym nr 73 przy ul. Ceglanej 4

szkoły
2008-05-01 do 2008-07-01
11000.00 zł
Bieżące
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Nie

Modernizacja węzła cieplnego wykonana przez SEC oraz remont pomieszczenia węzła.