Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Miodowej w Szczecinie

ZDiTM
2008-12-04 do 2008-12-31
374751.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60015-4270
Nie

Wykonanie na istniejącej podbudowie nakładki asfaltowej dwuwarstwowej wraz z regulacją studni i wpustów ściekowych