Wykonanie kotłowni na brykiet w MOS 1 - ul. Przylesie 17

szkoły
2010-01-02 do 2010-02-01
75000.00 zł
Bieżące
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Nie

Wyeksploatowane kotły opalane koksem zastąpiono nowymi kotłami spalającymi paliwo ekologiczne ( brykiet )