wykonanie chodnika ul. Wiosenna

ZDiTM
2009-09-15 do 2009-12-08
118561.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60016-6210
Nie

Wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Wiosennej