Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

Gmina Miasto Szczecin
2008-01-01 do 2014-12-31
19898500.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Zdrowie
środki własne
Tak

Zwiększenie zakresu oferty usług zdrowotnych dla mieszkańców Szczecina.

Budowa Pawilonu Opieki długoterminowej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu.
Adaptacja pomieszczeń w pawilonie 2F na potrzeby Oddziału Internistycznego przenoszonego ze Szpitala Miejskiego wraz z wyposażeniem.