Willa Lentza - prace konserwatorsko - remontowe

Szczecin 2016
2009-06-01 do 2010-12-30
990741.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Kultura
100% - środki z Urzędu Miasta Szczecin
Nie

W ramach zadania wykonano prace wyburzeniowe, ciesielskie, dekarskie i budowlane. Wykonano także zabezpieczenie p-poż poddasza. Nadzór inwestorski, autorski i konserwatorski, opracowanie i realizacja programu prac konserwatorskich dekoracyjnych zwieńczeń dachu.

Widok panoramiczny