Uzbrojenie ulicy na Osiedlu Pogodno

Gmina Miasto Szczecin
2008-07-01 do 2008-11-28
545000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Mieszkania
środki własne
Nie

W ramach zadania wykonano uzbrojenie sięgacza w ulicy Czorsztyńskiej.