Uzbrojenie ulicy na Osiedlu Osów

Gmina Miasto Szczecin
2008-07-01 do 2009-10-30
1815000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Mieszkania
środki własne
Nie

W ramach zadania wykonano przebudowę i uzbrojenie (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, przepompownia ścieków) ulicy Miodowej - bocznej.