Uzbrojenie ulicy na Osiedlu Majowe

Gmina Miasto Szczecin
2007-10-01 do 2008-08-29
1428000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Mieszkania
środki własne
Nie

W ramach zadania wybudowano i dozbrojono ul. Maciejowicką na odcinku od ul. Botanicznej do ul. Ziemniaczanej.