Uzbrojenie ulicy na Osiedlu Gumieńce

Gmina Miasto Szczecin
2007-12-03 do 2008-12-31
1288000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Mieszkania
środki własne
Nie

W ramach zadania uzbrojono ulicę Płocką w Szczecinie. Wybudowano kanalizację sanitarną i deszczową, jezdnię ul. Płockiej, chodniki oraz wjazdy do posesji.