Uzbrojenie ulic na Osiedlu Warszewo - ulice: Rosponda, Kresowa, Pozdawilska, Poleska, Dzierżonia

Gmina Miasto Szczecin
2006-12-01 do 2008-12-31
5388000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Mieszkania
środki własne
Nie

W ramach zadania przebudowano i uzbrojono w kanalizację sanitarną oraz  sieć wodno - kanalizacyjną ulice - Rosponda, Kresową, Pozdawilską, Poleską oraz  Dzierżonia - na Osiedlu Warszewo.