Uzbrojenie ulic na Osiedlu Warszewo - ulice: Nowokresowa, Kresowa, Jantarowa i Jemiołowa

Gmina Miasto Szczecin
2010-03-10 do 2012-06-29
7753400.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Mieszkania
środki własne
Nie

W ramach zadania planowana jest budowa, przebudowa i uzbrojenie następujących ulic oraz sięgaczy na os. „Warszewo” w Szczecinie: Nowokresowa (częściowo), Jantarowa oraz regulacji cieku wodnego Bystry Rów (częściowo).