Uzbrojenie ulic na Osiedlu Skolwin

Gmina Miasto Szczecin
2008-11-05 do 2009-06-25
1980000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Mieszkania
środki własne
Nie

W ramach zadania wybudowano ulicę Ułanów Krechowieckich oraz odcinek ulicy Łużyckiej na Osiedlu Skolwin w Szczecinie. Zakres robót, majacy na celu uzbrojenie terenów pod budowlnictwo jednorodzinne, obejmował wykonanie: nawierzchni drogowej, chodników i wjazdów, oświetlenia ulic, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej.