Uzbrojenie ulic na Osiedlu Sienno

Gmina Miasto Szczecin
2008-07-01 do 2009-08-31
3439000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Mieszkania
środki własne
Nie

W ramach zadania wykonano przebudowę i uzbrojenie (sieć wodna, kanalizacja deszczowa i ściekowa, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe) ulic Łączna i Kukułeczki na Osiedlu Sienno.