Uzbrojenie ulic na Osiedlu Podjuchy

Gmina Miasto Szczecin
2007-07-02 do 2008-07-31
5075000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Mieszkania
środki własne
Nie

W ramach zadania uzbrojono teren dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej oraz Ukośnej. Wybudowano kanalizację deszczową, wodociągową i sanitarną, wykonano nawierzchnię jezdni, chodniki oraz oświetlenie.