Uzbrojenie ulic na Osiedlu Kijewo I

Gmina Miasto Szczecin
2010-04-01 do 2010-12-15
5075000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Mieszkania
środki własne
Nie

W ramach zadania planuje się wybudować ulice: Sowią, Owczą, Paśnikową, Kurzą – boczną, Zwierzyniecką - wspomagającą. Zadanie obejmuje budowę układu drogowego z kostki betonowej. Ponadto wykonane zostaną chodniki o szerokości 2m, wjazdy, ciągi piesze, odwodnienie nawierzchni drogowych, kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Dodatkowo przewidziano budowę placu rekreacyjnego przy ul. Paśnikowej wraz z  zielenią ozdobną i elementami małej architektury.