Uzbrojenie ulic na Osiedlu Głębokie

Gmina Miasto Szczecin
2006-06-01 do 2009-09-30
5153000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Mieszkania
środki własne
Nie

W ramach zadania wykonano: - budowę kanalizacji sanitarnej i ściekowej w ulicach Pogodna, Jaworowa, Orzechowa, Piaszczysta, - budowę drogi z odwodnieniem oraz kanalizacji ściekowej w ul. Piaszczystej, - kanalizację i roboty drogowe w ul. Kokosowej, - przebudowę części ul. Jaworowej.