Uzbrojenie ulic na Osiedlu Bukowo

Gmina Miasto Szczecin
2006-01-02 do 2009-09-30
5598000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Mieszkania
środki własne
Nie

W ramach zadania przebudowano i uzbrojono (kanalizacja deszczowa, sieć sanitarna i gazowa) ulice: Na Wzgórzu, Górna z sięgaczeem, Szosy Polskiej z sięgaczem oraz Kolonistów.