Uporządkowanie terenu byłego cmentarza przy ul.Wapiennej w Szczecinie

ZUK
2007-04-21 do 2008-12-31
417288.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
budżet gminy
Nie

Etap I: prace pielęgnacyjne w drzewostanie, uporządkowanie terenu z nagrobków, wykonanie alejek i schodów, zabezpieczenie skarp, elementy małej architektury, plac zabaw, założenie zieleni. ETAP II: pielęgnacja zieleni.