Trasa Północna - Etap I a - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej

Gmina Miasto Szczecin
2010-07-13 do 2012-06-13
22050800.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
środki własne
Tak

W ramach zadania planuje się przebudować i uzbroić ul. Ks. Warcisława I w Szczecinie na odcinku od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej o łącznej długości 1.650 mb.
Zakres projektu obejmuje: - budowę ulicy dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu klasy „Z”, - przebudowę skrzyżowania z ulicą Przyjaciół Żołnierza, - przebudowę skrzyżowania z ulicą Rostocką, - przebudowę skrzyżowania z ulicą Kresową, - budowę skrzyżowania z ul. Nowokresową, - budowę fragmentu ul. Wkrzańskiej od ul. Rostockiej do wysokości ul. Bocianiej, - dostosowanie istniejącego układu drogowego do nowoprojektowanej drogi tj. zapewnienie dojazdów do terenów przyległych, wykonanie zatok autobusowych, - budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, - rozbiórkę nawierzchni istniejących ulic, - budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, - przebudowę sieci gazowej, - wykonanie sygnalizacji świetlnej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.