Trafostacja Sztuki Szczecin - ochrona i odbudowa zabytkowego obiektu starej transformatorowni przy ul. Św. Ducha w Szczecinie

WIM
2011-05-27 do 2013-05-25
16500000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Kultura
środki własne Gminy Miasto Szczecin; środki w ramach poddziałania 6.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
Tak

Przedmiotem projektu Trafostacja Sztuki Szczecin jest ochrona, konserwacja i restauracja oraz obiektu byłej transformatorowni przy ul. Św. Ducha 4. Zostanie on przystosowany do funkcji instytucji kultury i powstanie w nim centrum sztuki współczesnej.  Ponieważ obiekt jest zabytkiem, prace odbywać się będą zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.  

Wartość inwestycji to 16 500 000 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.2 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitarnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 6 238 386,03 zł, bieżąca wartość dofinansowania pozyskana przez Urząd Miasta Szczecin: 2.765.550,57 zł.