Stworzenie Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Strzałowskiej

Gmina Miasto Szczecin
2007-01-01 do 2010-12-31
5065380.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Pomoc społeczna
środki własne
Nie

Zasadnicza część inwestycji obejmuje przystosowanie obiektów byłej szkoły przy ul. Strzałowskiej 9, dla potrzeb wielofunkcyjnego Rejowego Ośrodka Pomocy Rodzinie prowadzącego działalność w północnych dzielnicach miasta.
W byłym budynku stołówki utworzono biura obsługi interesanta z obsługą 3 osobową oraz pomieszczenia kasy z obsługą jednoosobową. Od strony ulicy wykonano podjazd dla niepełnosprawnych z dostępem do biura jak i kasy. Na terenie między biurem obsługi a ulicą Strzałowską powstał parking na minimum 16 stanowisk. W budynku szkoły, w piwnicach przewidziano pomieszczenie warsztatowe, pomieszczenie socjalne dla kierowców (16 osób) oraz pomieszczenia archiwum. Na wyższych piętrach znajdą się pomieszczenia biurowe dla 34 osób z pomieszczeniami socjalnymi i sanitariatami oraz salą konferencyjną. Budynek sali gimnastycznej adoptowany będzie na potrzeb klubu, świetlicy w celu realizacji programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.