Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31

Gmina Miasto Szczecin
2008-12-01 do 2010-01-21
9587000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
środki własne
Nie

W ramach zadania wyburzono istniejącą salę gimnastyczną, dobudowano nowy, dwukondygnacyjny budynek, w którym mieści się sala sportowa z zapleczem szatniowo – magazynowym oraz kuchnia z zapleczem i stołówką. Dobudowany obiekt połączony został łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły, w którym umieszczono bibliotekę, magazyn na książki oraz gabinet lekarski. Wybudowano również wielofunkcyjne boisko sportowe z bieżnią czterotorową i skocznią w dal. Ponadto w ramach inwestycji wyremontowany został budynek istniejącej szkoły, łącznie z elewacją oraz zagospodarowaniem terenu.