Renowacja systemu kanalizacyjnego w ulicach Bohaterów Warszawy oraz Ku Słońcu w Szczecinie

ZWIK
2003-07-21 do 2005-01-19
13131000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
fundusz spójności
Tak

Przedmiotem kontraktu było wykonanie ok. 9 km renowacji systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Bohaterów Warszawy i Ku Słońcu w Szczecinie. Renowację wykonano metodą bezwykopową. Zastosowano technologie bezwykopowe renowacji kanałów. Wartość zadania w EUR: 3.282.749,00