Pieszo-rowerowy szlak turystyczny Głębokie-Osów

WGKiOŚ
2009-09-29 do 2009-12-22
211000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
budżet miasta
Nie

Wykonanie oznakowania i zagospodarowanie leśnego szlaku turystycznego łączącego dzielnicę Głębokie z dzielnicą Osów. Szlak turystyczny ma ok. 2 km długości i biegnie w pobliżu ulicy Miodowej. Na trasie szlaku zostały posadowione elementy małej architektury- ławy, stoły, wiaty, kosze na śmieci. Szlak w terenie jest oznaczony za pomocą drogowskazów kierunkowych.