Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżki zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej (Las Arkoński)

WGKiOŚ
2010-06-16 do 2010-09-30
256200.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
budżet miasta
Tak

Zadaniem objęto zagospodarowanie i oznakowanie ścieżki zdrowia w Lesie Arkońskim. Ścieżka ruchowa o długości 3200 m umiejscowiona jest na odcinku leśnym między okolicami jeziora Głębokie do końcowego przystanku tramwajowego linii nr 3.
Przebieg trasy :
1) początek szlaku przy pętli tramwajowej linii nr 9 przy jeziorze Głębokie – brama z planszą i napisem „Ścieżka zdrowia”,
2) trasa na całej długości 3200 m pokrywa się ze ścieżką istniejącą i zawiera 15 stacji ze stanowiskami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Ścieżka ta jest poprowadzona pomiędzy niewielkimi jeziorkami Goplana i Głuszec,
3) koniec trasy to okolice Stadionu Arkońskiego i końcowego przystanku linii tramwajowej nr 3 – brama z planszą i napisem „Ścieżka zdrowia”.
Każda stacja została wyposażona w totem informacyjny oraz ławkę i kosz na śmieci.