Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin
2010-12-09 do 2013-12-09
141424000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Sport i rekreacja
środki własne
Nie

W ramach zadania planuje się budowę ogólnomiejskiej hali widowiskowo-sportowej z przeznaczeniem na organizację masowych imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Kompleks Ogólnomiejskiej hali widowiskowo-sportowej składać się będzie z czterech budynków: - budynek główny hali widowiskowo-sportowej, - budynek biurowo-usługowy, - budynek sportowo-rekreacyjny oraz budynek stacji transformatorowej. Obok obiektów kubaturowych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wykonane zostanie zagospodarowanie terenu: drogi i place manewrowe, parkingi, ścieżki rowerowe, boiska sportowe, mała architektura i zieleń oraz sieć wodno-kanalizacyjna i elektryczna.
Trybuny zlokalizowane zostały wokół boiska. Ich pojemność wynosić będzie 5248 miejsc siedzących stałych. Podczas zawodów bokserskich liczba miejsc siedzących zwiększy się do 6794 sztuk poprzez dostawie na płycie boiska 1546 sztuk krzeseł. Pojemność samej płyty boiska będzie wynosić 2000 miejsc.